Logo

Lidl Herlianska ulica Košice

Stavba je z hľadiska funkcie predajňou potravín a spotrebného tovaru samoobslužným spôsobom.

Hlavný objekt je navrhnutý ako jednopodlažná hala obdĺžnikového tvaru s čiastočným medzipodlažím technického zázemia 2. podlažia. Pôdorysné rozmery objektu sú 75,21 x 36,28 m. Celková zastavaná plocha je 2 376 m2, predajná plocha LIDL je 1 424,88m2. Počet parkovacím miest je 120, z toho 4 pre telesne postihnutých a 2 pre rodičov s deťmi. Vchod pre zákazníkov je situovaný zo strany, ktorá je dosiahnuteľná priamou cestou od najväčšieho počtu parkovacích miest zákazníkov.
×